Kim jest płatnik VAT w myśl ustawy

Poprzedni artykuł przekonał Cię na pewno, że podatnikiem podatku VAT jest ta osoba, która prowadzi działalność gospodarczą. W tym artykule zajmę się osobą, którą powszechnie nazywamy płatnikiem VAT. Kim jest płatnik VAT w myśl ustawy W myśl art. 8 Ordynacji podatkowej płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej. Ma onaCzytaj więcej ⟶