CIT-ST – jak wypełnić?

Jeśli Twoja firma ma zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa ze względu na siedzibę działalności, musisz składać deklarację CIT-ST. Druk ten jest związany z faktem, że dochody z podatku dochodowego od osób prawnych dzielone są między Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego. Odpowiednio z tego podatku poszczególne jednostki samorządu otrzymują: gminaCzytaj więcej ⟶

CIT-ST – kogo dotyczy?

Jeśli Twoja firma ma zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa ze względu na siedzibę działalności, musisz składać deklarację CIT-ST. W jakim celu? Chodzi o właściwe rozliczenie zaliczki wpłaconej na podatek dochodowy wobec jednostek samorządu terytorialnego. Jest to związane z faktem, że dochody z podatku dochodowego od osób prawnych dzielone są międzyCzytaj więcej ⟶