Wynagrodzenie i czas pracy cudzoziemca

W innym naszym artykule omówiliśmy kwestie podstawy zatrudnienia cudzoziemca. Innym ważnym tematem jest wynagrodzenie i czas pracy cudzoziemca. Obcokrajowiec musi uzyskać zezwolenie na pracę czy nie, również w jego przypadku obowiązuje minimalna stawka godzinowa za świadczoną pracę. Jeśli zatrudniamy cudzoziemca w oparciu o umowę o pracę – jego wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalneCzytaj więcej ⟶