Weksel własny i trasowany – czym się różnią ?

Weksel własny i trasowany – czym się różnią ? Na to pytanie odpowiemy w dzisiejszym artykule. Weksel jest formą zabezpieczenia wierzytelności To papier wartościowy. Trasant, czyli wystawca weksla zobowiązuje się przede wszystkim do uregulowania w wyznaczonym terminie określonej kwoty, na rzecz wierzyciela wekslowego. Jest to po prostu swego rodzaju umowa . Posiadacz weksla może bardzoCzytaj więcej ⟶