Nowe wykroczenia przeciwko prawom pracownika

W sierpniu 2022 r. mają wejść w życie przepisy rozszerzające wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Pojawią się nowe obowiązki dla pracodawców, a wraz z nimi sankcje za ich naruszenie. Zwiększy się tym samym liczba sytuacji, w których inspektor pracy będzie mógł nałożyć mandat na pracodawcę. Jakich nowych przepisów będą musieli przestrzegać pracodawcy? Przeczytaj niniejszy artykuł, abyCzytaj więcej ⟶