Opodatkowanie umów cywilnoprawnych

Jako przedsiębiorca prowadzący własną firmę, możesz zawierać umowy cywilnoprawne z osobami fizycznymi, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Najczęściej są to umowy o dzieło i umowy zlecenia. Opodatkowanie to jest zależne od kwoty należności określonej w dokumencie. Jednakże, jeśli przychody z tytułu umów cywilnoprawnych, w ramach których osoba świadczy dla Ciebie usługi, pokrywają się zakresem zCzytaj więcej ⟶