Odroczony podatek dochodowy

Podatek dochodowy to nieodłączna część prowadzenia biznesu dotycząca każdego rodzaju działalności. Nie ulega wątpliwości, że celem każdego przedsiębiorcy jest zwiększanie wartości swojej firmy i osiąganie zysków. Mówiąc o zysku mam na myśli wynik finansowy brutto (różnica między przychodami i kosztami) pomniejszony o podatek dochodowy (jest on dla przedsiębiorstwa kosztem), czyli zysk netto. Odroczony podatek dochodowy to pojęcie spotykaneCzytaj więcej ⟶