Nawiązanie stosunku pracy z cudzoziemcem

Nawiązanie stosunku pracy z cudzoziemcem – Zatrudniając cudzoziemca musimy pamiętać, że ma on prawa pracownicze tak samo jak Polak. Warto podkreślić, że pracodawca musi doręczyć obcokrajowcowi jeden egzemplarz umowy na podstawie, której cudzoziemiec będzie pracował. Niedopełnienie tego obowiązku grozi karą grzywny dla pracodawcy. Mówimy tutaj o kwocie nawet do 30.000 złotych. Umowa na czas nieokreślonyCzytaj więcej ⟶