Czym jest poręczenie cywilne?

Poręczenie cywilne jest jedną z najpopularniejszych metod zabezpieczania wierzytelności. Przyjmuje ono postać umowy cywilnoprawnej. Zgodnie z nią jako osoba poręczająca (poręczyciel) jesteś zobowiązany względem wierzyciela, gdy on nie wykona owego zobowiązania. Z tego powodu poręczyciel przyjmuje na siebie osobistą odpowiedzialność za dług. Odpowiedzialność poręczyciela ma charakter akcesoryjnej. Oznacza to, że w przypadku nie spełnienia świadczeniaCzytaj więcej ⟶