Dlaczego warto rozumieć rachunek cash flow ?

Dlaczego warto rozumieć rachunek cash flow ? – Rachunek ten pozwala dostrzec pierwsze symptomy bankructwa i złego zarządzania finansami. Ten artykuł będzie w zasadzie kontynuacją artykułu –Jakich informacji dostarcza cash flow? Warto go przeczytać najpierw. W tym wpisie zajmiemy się natomiast kolejnym wariantem rachunku przepływów pieniężnych. Mówiąc wariant mamy na myśli kombinacje dodatnich lub ujemnychCzytaj więcej ⟶