Osoba fizyczna a osoba prawna

Zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna są podmiotami prawa cywilnego. W związku z tymi pojęciami określone są w przepisach zdolności do czynności prawnych tych podmiotów. Dzięki niej nabywają one określone prawa, np. do zawierania umów. Posiadają jednak inne cechy, nadające im indywidualność, a także inne uprawnienia w obrocie gospodarczym. W niniejszym artykule przedstawimy najważniejsze różnice orazCzytaj więcej ⟶