Osoba niepełnoletnia jako przedsiębiorca

Pojęcie przedsiębiorcy regulują głównie przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ale po części również przepisy kodeksu cywilnego.  Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorcą może być osoba fizyczna, której na mocy innej ustawy przyznana jest zdolność prawna. Osobą fizyczną będzie zatem niepełnoletni, gdyż na podstawie art. 8 k.c. każda osobaCzytaj więcej ⟶